Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty
     
          Projekty     
Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Monitorovanie a riadenie vodojemu
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:
Ing. Milan Vavrovič
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Monitorovanie a riadenie vodojemu
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou merania, monitorovania, vyhodnocovania a riadenia výšky hladiny vody vo vodojeme umiestnenom v obci Pukanec. V jednotlivých kapitolách je uvedený popis najpoužívanejších hladinomerov, sú teoreticky objasnené ich princípy, spôsoby použitia, základné parametre, prípadne ich výhody, či nevýhody. Praktická časť práce je zameraná na konkrétne riešenie merania a regulácie hladiny vody vo vodojeme, fotovoltaický systém napájania vodojemu, PLC program, vrátane objasnenia spôsobu komunikácie s nadradeným riadiacim systémom. Výsledky práce upriamujú pozornosť na namerané hodnoty exportované z riadiaceho systému, ako aj na konečnú vizualizáciu. V závere práce je zhodnotený prínos celkového riešenia riadiaceho systému vodojemu, stručne uvedené jeho výhody a nevýhody.
Klíčová slova:hladinomer, PLC, SCADA

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně