Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Monitorovanie a riadenie vodojemu
Autor: Ing. Juraj Ernihold
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Milan Vavrovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Monitorovanie a riadenie vodojemu
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou merania, monitorovania, vyhodnocovania a riadenia výšky hladiny vody vo vodojeme umiestnenom v obci Pukanec. V jednotlivých kapitolách je uvedený popis najpoužívanejších hladinomerov, sú teoreticky objasnené ich princípy, spôsoby použitia, základné parametre, prípadne ich výhody, či nevýhody. Praktická časť práce je zameraná na konkrétne riešenie merania a regulácie hladiny vody vo vodojeme, fotovoltaický systém napájania vodojemu, PLC program, vrátane objasnenia spôsobu komunikácie s nadradeným riadiacim systémom. Výsledky práce upriamujú pozornosť na namerané hodnoty exportované z riadiaceho systému, ako aj na konečnú vizualizáciu. V závere práce je zhodnotený prínos celkového riešenia riadiaceho systému vodojemu, stručne uvedené jeho výhody a nevýhody.
Kľúčové slová:hladinomer, PLC, SCADA

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene