Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transmission of measured data over a standard communication bus
Written by (author): Ing. Jakub Klapáč
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prenos nameraných veličín štandardnými komunikačnými zbernicami
Summary:Diplomová práca rieši oblasť prenosu nameraných veličín štandardnými zbernicami. Cieľom práce bolo teoreticky opísať bežne používané prenosové zbernice a prakticky realizovať zariadenie na meranie teploty, relatívnej vlhkosti a atmosférického tlaku. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť opisuje referenčný model ISO/OSI, prenosové zbernice SPI,I2C,UART, obvod BME 280 a vývojovú dosku WeMos D1 mini. V praktickej časti je opísaný obslužný softvér pre mikrokontrolér, počítačová a internetová aplikácia. Pripojením zariadenia na internet sú výsledky dostupné online. Aplikácie poskytujú prehľad aktuálnych a nameraných hodnôt, ich rýchlu analýzu a export.
Key words:SPI, I2C, UART, ESP8266, IoT, BME 280

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited