Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Prenos nameraných veličín štandardnými komunikačnými zbernicami
Autor: Ing. Jakub Klapáč
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prenos nameraných veličín štandardnými komunikačnými zbernicami
Abstrakt:Diplomová práca rieši oblasť prenosu nameraných veličín štandardnými zbernicami. Cieľom práce bolo teoreticky opísať bežne používané prenosové zbernice a prakticky realizovať zariadenie na meranie teploty, relatívnej vlhkosti a atmosférického tlaku. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť opisuje referenčný model ISO/OSI, prenosové zbernice SPI,I2C,UART, obvod BME 280 a vývojovú dosku WeMos D1 mini. V praktickej časti je opísaný obslužný softvér pre mikrokontrolér, počítačová a internetová aplikácia. Pripojením zariadenia na internet sú výsledky dostupné online. Aplikácie poskytujú prehľad aktuálnych a nameraných hodnôt, ich rýchlu analýzu a export.
Kľúčové slová:SPI, I2C, UART, ESP8266, IoT, BME 280

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene