Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Automatizácia chladenia muštu pri výrobe vína
Autor: Ing. Martin Valkovič
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Chabreček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatizácia chladenia muštu pri výrobe vína
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá návrhom a výrobou chladiaceho zariadenia, ktoré umožní užívateľovi chladenie muštu pri výrobe vína. Cieľom práce je výroba chladiaceho systému, pomocou ktorého bude chladený hroznový mušt vo fáze kvasenia. V práci sa budem zameriavať na návrh a realizáciu takéhoto chladiaceho systému. Budú popísané všetky jednotlivé použité časti chladiaceho systému a postup jeho výroby. Systém bude pozostávať z hlavných častí ako je kondenzačná jednotka, nádrž, čerpadlo a dvoch termostatov. Ako riadiaci člen tohto systému bude PLC firmy SIEMENS.
Kľúčové slová:riadenie, chladenie, hroznový mušt, PLC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene