Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh inteligentnej inštalácie pre vybraný objekt
Autor: Ing. Ľuboš Vašš
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Michal Repka
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh inteligentnej inštalácie pre vybraný objekt
Abstrakt:V bakalárskej práci je riešená problematika inteligentných elektrických inštalácií. Práca je zameraná na návrh inteligentnej inštalácie pre vybraný objekt. Prvá časť práce je zameraná na opis klasickej elektroinštalácie, inteligentnej elektroinštalácie a definovanie základných rozdielov medzi nimi. Ďalej sú tu rozobraté jednotlivé nevýhody klasickej inštalácie a výhody inteligentnej inštalácie. V prvej časti sú tiež opísané základné funkcie inteligentných inštalácií a komunikácia medzi jednotlivými zariadeniami. Práca opisuje štyri inteligentné systémy, ktoré sú v súčasnosti využívané v domových inštaláciách. Druhá časť práce je zameraná na realizáciu inteligentnej inštalácie vo vybranom objekte inteligentným systémom Tecomat Foxtrot. V tejto časti je opísaný vybraný objekt, stanovenie požiadaviek užívateľa, popis technického riešenia, samotná realizácia a opis základných modulov použitých v systéme.
Klíčová slova:elektrická inštalácia, inteligentná inštalácia, inteligentný systém, Tecomat Foxtrot

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně