Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh inteligentnej inštalácie pre vybraný objekt
Autor: Ing. Ľuboš Vašš
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Michal Repka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh inteligentnej inštalácie pre vybraný objekt
Abstrakt:V bakalárskej práci je riešená problematika inteligentných elektrických inštalácií. Práca je zameraná na návrh inteligentnej inštalácie pre vybraný objekt. Prvá časť práce je zameraná na opis klasickej elektroinštalácie, inteligentnej elektroinštalácie a definovanie základných rozdielov medzi nimi. Ďalej sú tu rozobraté jednotlivé nevýhody klasickej inštalácie a výhody inteligentnej inštalácie. V prvej časti sú tiež opísané základné funkcie inteligentných inštalácií a komunikácia medzi jednotlivými zariadeniami. Práca opisuje štyri inteligentné systémy, ktoré sú v súčasnosti využívané v domových inštaláciách. Druhá časť práce je zameraná na realizáciu inteligentnej inštalácie vo vybranom objekte inteligentným systémom Tecomat Foxtrot. V tejto časti je opísaný vybraný objekt, stanovenie požiadaviek užívateľa, popis technického riešenia, samotná realizácia a opis základných modulov použitých v systéme.
Kľúčové slová:elektrická inštalácia, inteligentná inštalácia, inteligentný systém, Tecomat Foxtrot

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene