Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Storage operated with a programmable automat
Written by (author): Ing. Martin Dičer
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:Ing. Ján Horňák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skladovací priestor riadený programovateľným automatom
Summary:Cieľom bakalárskej práce je skonštruovanie modelu skladovacieho priestoru riadeného programovateľným automatom SIEMENS S7-200. Práca je orientovaná na návrh a zrealizovanie modelu skladovacieho priestoru pre ukladanie kontajnerov v tvare kvádra. Ukladanie pozostáva zo zisťovania prítomnosti kocky na prijímacej strane kociek a následné automatické uloženie do skladovacieho priestoru. Na realizovanom modely je vysvetlená funkcia programovateľného automatu. Model bude slúžiť ako učebná pomôcka pre výučbu programovania v programovacom jazyku -- STEP 7 Micro/Win. Pomocou skonštruovaného modelu je predvedená činnosť automatu a jeho možnosti využitia v praxi.
Key words:PLC, automatizácia, model, sklad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited