Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:PLC regulátor vo vybranom technologickom procese
Autor: Ing. Matúš Prikryl
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Marian Bošanský
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:PLC regulátor vo vybranom technologickom procese
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na overenie činnosti PLC automatu, riadenie činnosti v technologickom procese rôznymi druhmi PLC. Je súčasťou priemyslu a je najpoužívanejší prvok na riadenie procesov. V bakalárskej práci popisujem teoretickým rozborom PLC, spôsob jeho programovania, obsluhy a údržby. Na programovanie PLC automatu je potrebná znalosť jazykov, postupnosti a logiky prístroja. Mojou témou práce, pre ktorú som sa rozhodol, je automatické riadenie linky so zásobníkom, lisom a prekladačom. Táto regulácia pozostáva z automatického dopravenia komponentov zo zásobníka do lisu a následné jeho polohovanie a preloženie. Snímače snímajú pozíciu komponentov a posielajú signály PLC, ktoré podľa navrhnutého programu riadi pneumatické motory a reguluje celý systém. Funkčnosť programu bola skontrolovaná a overená v laboratórnych podmienkach.
Kľúčové slová:PLC, program, automatizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene