Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Identification number: 1456
University e-mail: lubomir.kubik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Physics (TF)

     
Lesson
     
     Projects
     
Publications          Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Árendás
Hodnotenie mechanických vlastností jabĺk
April 2014
Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Bahík
Hodnotenie fraktálnych vlastností textúry peliet
April 2018
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bakay
Operačný systém Linux v manažérstve kvality produkcie
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Roman Balko
Hodnotenie kvality textúrnych a štruktúrnych prvkov
April 2021
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Balko
Textúrne vlastnosti energetických peliet
April 2019
Displaying the final thesis
6.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Imrich Barus
Počítačové spracovanie obrazu vybraných textúr materiálov
April 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Imrich Barus
Počítačové spracovanie obrazu vybraných textúr materiálov
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Beduš
Meranie mechanických vlastností elektrických vodičov
April 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Belica
Hodnotenie štruktúry a textúry materiálov pomocou počítačového spracovania obrazu a fraktálnej analýzy
April 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Jozef Adam Beňo
Identifikácia kompresných parametrov zrnín pre potreby metódy konečných prvkov
April 2020
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Adam Beňo
Meranie kompresných vlastností zrnín
April 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Bíro
Hodnotenie mechanických vlastností hliníkovej fólie namáhanej ťahom
April 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Bíro
Hodnotenie mechanických vlastností vybraných technických materiálov
April 2014Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Bogdan
Hodnotenie mechanických vlastností materiálu pomocou trojbodového nosníka
April 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Brožová
Hodnotenie kvality opracovania železných lamiel
April 2017
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Bučko
Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení ťahom a tlakom
April 2019Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dávid Csámpai
Hodnotenie mechanických vlastností technických materiálov
April 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dávid Csámpai
Mechanické vlastnosti hliníkovej fólie
April 2016
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Depeš
Spracovanie akustického signálu mechanickej odozvy
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Depeš
Počítačové spracovanie obrazu
April 2014
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Depeš
Počítačové spracovanie obrazu textúry laminátu
April 2016
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michaela Doležajová
Hodnotenie mechanických vlastností ovocia
April 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Doležajová
Hodnotenie mechanických vlastností ovocia pri kompresii
April 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Durdík
Využitie OS Linux v obnoviteľných zdrojoch energie
May 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Peter Ďurfina
Hodnotenie textúry technických materiálov pomocou fraktálnych vlastností
April 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Fekula
Geometrické parametre brúsnych materiálov
April 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Fekula
Hodnotenie brúsneho materiálu počítačovým spracovaním obrazu
April 2014
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. František Fujasz
Hodnotenie prachových materiálov počítačovým spracovaním obrazu
April 2017Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. František Fujasz
Hodnotenie textúry prachových materiálov
April 2020
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Gašparovič, PhD.
Hodnotenie kvality fotografického procesu pri meraní rozmerov súčiastok
April 2014
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Grác
Analýza obrazu výbrusov nerastov
January 2011
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Harvanová
Extrémne udalosti v poľnohospodárskej technike a komerčných činnostiach
April 2011Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Horváth
Hodnotenie tlačiarenských strojov pri flexotlači odnosných tašiek
April 2011Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Hudec
Hodnotenie štruktúry materiálu pomocou softvéru Gwyddion v OS Linux
April 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Matej Hudec
Využitie OS Linux pre hodnotenie kvality materiálu
May 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Adam Jesenský
Hodnotenie štruktúry chlebovej striedky kolorimetrickou, fraktálnou analýzou a počítačovým spracovaním obrazu
April 2021
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Matúš Jurčacko
Hodnotenie kvality ovocia pomocou spracovania obrazu a fraktálnej analýzy
April 2014
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Kázmér
Hodnotenie odrôd zemiakov analýzou obrazu
April 2011
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Kišš
Stanovenie geometrických parametrov textúry materiálu
April 2016
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Koczák
Kompresné parametre sliviek
April 2019
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Koczák
Mechanické vlastnosti broskýň
April 2017
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zoja Kolaříková
Mechanické vlastnosti vybraných materiálov
April 2016
Displaying the final thesis
43.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Július Kolla
Stanovenie mechanických vlastností fólie Radaflex
April 2017
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Július Kolla
Stanovenie mechanických vlastností fólie Radaflex
April 2017
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Július Kolla
Stanovenie mechanických vlastností obalových materiálov
April 2015
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Kopáč
Hodnotenie štruktúry a textúry materiálov pomocou počítačového spracovania obrazu 2
April 2014Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Koprda
Hodnotenie kompresie repného pletiva
April 2018Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zdenko Korman
Fraktálne hodnotenie textúry a štruktúry
April 2016
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zdenko Korman
Hodnotenie vybraných vzoriek múky fraktálnou analýzou
April 2018
Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Košičiarová
Charakteristika mechanických vlastností peliet
April 2015
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Kotlár
Meranie akustického signálu v materiáli
April 2018
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Kováč
Počítačová analýza obrazu jabĺk
April 2011Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Matúš Kúdela
Hodnotenie vybraných fyzikálnych vlastností biomaziva
April 2017
Displaying the final thesis
54.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Matúš Kúdela
Textúrne vlastnosti biomazív
April 2020
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Kunkela
Počítačová analýza obrazu koreňovej zeleniny
April 2011
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Kurina
Diagnostika dopravnej a manipulačnej techniky pomocou softvéru na báze OS Linux
May 2011
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Kurina
Hodnotenie textúry povrchov materiálov pomocou počítačového spracovania obrazu
April 2013
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Kurucz
Hodnotenie mechanických vlastností technických fólií
April 2015
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Lacko
Hodnotenie mikroštruktúry materiálu počítačovým spracovaním obrazu
April 2015
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Lacko
Hodnotenie mikroštruktúry pletiva vybraných druhov tropického ovocia
April 2013
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Branislav Lovász
Fraktálne hodnotenie materiálov
April 2021
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Branislav Lovász
Fraktálne vlastnosti energetických peliet
April 2019Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Lülei
Hodnotenie kvality rezných plátkov použitých pri sústružení pomocou počítačového spracovania obrazu
April 2013
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Marek Lülei
Hodnotenie kvality rezných plátkov použitých pri sústružení pomocou počítačového spracovania obrazu
April 2013
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Lülei
Spracovanie obrazu na báze softvéru OS LInux
April 2011
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Majan
Hodnotenie brúsneho materiálu počítačovým spracovaním obrazu
May 2012
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Majan
Hodnotenie brúsnych práškov pomocou počítačového spracovania obrazu
April 2014Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lukáš Malý
Vplyv druhu vretena na viskozitu
April 2020
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eduard Matajs
Hodnotenie mechanických vlastností materiálov
April 2014
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomír Maťus
Návrh a zhodnotenie riešenia prevádzky v organizácii na báze slobodného softvéru
April 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Matuška
Meranie mechanických vlastností fólií
April 2013
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mazán
Meranie pevnostných vlastností polyetylénových fólií
April 2013
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Mihalovič
Hodnotenie štruktúry papiera počítačovým spracovaním obrazu
April 2015
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Darina Mosná
Meranie ťahových vlastností plastických fólií
April 2013
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Mrllák
Fyzikálne laboratórne metódy pre hodnotenie kvality materiálov
April 2011
Displaying the final thesis
76.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ladislav Nagy
Hodnotenie kvality štruktúry brúsneho papiera pomocou počítačového spracovania obrazu
April 2013
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Nagy
3D modelovanie kamenárskych objektov podľa výrobných výkresov
May 2012
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Novák
Identifikácia ťahových vlastností obalovej fólie
April 2020
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Ondrejka
Štruktúrne vlastnosti povrchov
April 2011
Displaying the final thesis
80.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrej Panák
Tvorba technickej dokumentácie pomocou CAD a 3D systémov
May 2013
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Tomáš Pánis
Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov
April 2019
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Pavlík
Hodnotenie kvality rastlinných pletív pomocou počítačového spracovania obrazu
April 2013
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamil Pivník
Hodnotenie keramických zdravotníkych materiálov
May 2011
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamil Pivník
Hodnotenie kvality zdravotníckej keramiky
April 2013
Displaying the final thesis
85.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Poruben
Mechanické vlastnosti cukrovej repy
April 2017
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Poruben
Meranie distribúcie pôdnych agregátov počítačovým spracovaním obrazu
April 2018
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Poruben
Využitie počítačového spracovania obrazu na hodnotenie pôdnych agregátov
April 2020Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Režová
Stanovenie mechanických vlastností textílií
April 2015Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Režová
Stanovenie ťahových charakteristík filtračného rúna CTM
April 2017
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Albert Santus
Porovnanie vlastností papiera pomocou počítačového spracovania obrazu
April 2017
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Albert Santus
Stanovenie parametrov štruktúry papiera optickou metódou
April 2015
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Selecký
Hodnotenie nákladov na kvalitu
April 2014Displaying the final thesis
93.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Juraj Srnka
Podpora kvality výroby pomocou virtuálnych laboratórií
April 2014
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Srnka
Podpora kvality výroby pomocou virtuálnych laboratórií
April 2015
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Strapoň
Hodnotenie štruktúry dreva pomocou počítačového spracovania obrazu
April 2017
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Strapoň
Stanovenie parametrov štruktúry dreva optickou metódou
April 2015Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Alexander Suchan
Využitie systému MOODLE v predmete Aplikácia OS Linux vo fyzike a technike
May 2012
Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Surmanová
Meranie ťahových vlastností "chicken" papiera
April 2013
Displaying the final thesis
99.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Attila Szabó
Meranie mechanických vlastností jabĺk valcovým indenterom
April 2020
Displaying the final thesis
100.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Michal Šabo
Hodnotenie hlučnosti kompresorov pomocou analýzy zvukového signálu
May 2013Displaying the final thesis
101.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marián Šarocký
Optimalizácia diagnostiky hardvéru pomocou softvéru na báze OS LInux
May 2013
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Vladimír Šimora
Fraktálne vlastnosti vybraných materiálov
April 2017
Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Šuran
Využitie linuxových embedded systémov v technike
May 2012
Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Tökölyová
Zabezpečovanie kvality vo výrobnej organizácii
April 2020Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Toman
Metrológia automobilových súčiastok
April 2011
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Tučníková
Meranie ťahových vlastností krepového papiera
April 2013Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Uharček
Hodnotenie vlhkostných vlastností technického materiálu
April 2019
Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roland Vozík
Hodnotenie mechanických vlastností peliet
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress