Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Identification number: 1456
University e-mail: lubomir.kubik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Physics (TF)
Chief official - Department of Physics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Compressive properties of buck wheat perga
Kubík, Ľubomír
Compressive properties of buck wheat perga. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, p. 24. ISBN 978-963-269-823-6.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
2.Kalibrácia textúrometra
Bučko, Róbert -- Kubík, Ľubomír
Kalibrácia textúrometra. In Jemná mechanika a optika. 64, 6 (2019), p. 171--174. ISSN 0447-6441.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
3.Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení tlakom: Calibration of texture analyzer for measurement of the material at compressive loading
Bučko, Róbert -- Kubík, Ľubomír
Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení tlakom: Calibration of texture analyzer for measurement of the material at compressive loading. In KOSIBA, J. -- ADAMOVSKÝ, F. -- KÓSA, P. -- KIŠEV, M. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 31--40. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
4.Kompresné parametre sliviek: Compression parameters of plums
Koczák, Peter -- Kubík, Ľubomír
Kompresné parametre sliviek: Compression parameters of plums.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 141--150. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
5.Mechanical properties of buckwheat perga
Kubík, Ľubomír -- Kažimírová, Viera -- Brindza, Jan
Mechanical properties of buckwheat perga. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, p. 98. ISBN 978-86-7520-458-9.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
6.Multimediálna učebnica fyziky pre technikov II.
Božiková, Monika -- Kubík, Ľubomír -- Hlaváčová, Zuzana -- Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Bilčík, Matúš -- Hlaváč, Peter
Multimediálna učebnica fyziky pre technikov II. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2118-2. URL: http://dl.slpk.sk/fyzika2/.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
7.Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l.
Božiková, Monika -- Kubík, Ľubomír -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Bilčík, Matúš -- Hlaváč, Peter
Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2116-8. URL: http://dl.slpk.sk/fyzika1/.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
8.Praktická učebnica fyziky pre technikov 1. diel.
Božiková, Monika -- Kubík, Ľubomír -- Hlaváč, Peter
Praktická učebnica fyziky pre technikov 1. diel. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2115-1.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
9.Praktická učebnica fyziky pre technikov 2. diel.
Božiková, Monika -- Kubík, Ľubomír -- Hlaváč, Peter
Praktická učebnica fyziky pre technikov 2. diel. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2117-5.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
10.Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient
Uharček, Marek -- Kubík, Ľubomír
Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 342--351. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.