Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikační číslo: 1457
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práce
Dokdy
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ladislav Baláži
Teplomer na meranie priebehu teploty v mraziarenských zariadeniach
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Denis Bogár
Skladový databázový systém pre výrobu a opravy čerpadiel
březen 2019
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Ján Bossányi
Testovanie elektrických parametrov olejových kompresorov do chladiacich zariadení
březen 2017
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Arpád Brezovský
Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach na ZŠ Hrušov
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Martin Cigáň
Využitia databáz v reálnom podniku
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ľuboš Čurgó
Návrh a analýza systému pre predaj študijnej literatúry v podmienkach TF
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce je odevzdána
DP
Autor: Bc. Jakub Džatko
Návrh a realizácia zariadenia na meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok na pracovisku
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jakub Džatko
Využitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličín
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Peter Farkaš
Vytvorenie relačnej databázy v databázovom systéme MYSQL
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Ferenc
Regulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchu
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Fidler
Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Matej Gubány
Využitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmy
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ľuboš Havetta
3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukcia
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Marek Hirc
Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martin Honíšek
Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Dominik Hrnko
Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Matúš Hudec
Algoritmus na hľadanie cesty na základe údajov z 2D skenera
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Matúš Hudec
Použitie systému SQL na tvorbu sieťových aplikácií na správu databáz
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Tomáš Hula
Tvorba multimediálnych modulov v predmete Základy informatiky
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Patrik Chalmovský
Využitie platformy ARDUINO pri konštrukcii 3D tlačiarne
březen 2017
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marek Chmelo
Analýza spotreby elektrickej energie pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Filip Klenko
Praktické využitie 3D tlačiarne
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce je odevzdána
DP
Autor: Bc. Filip Kopáč
Automatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podniku
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Tomáš Krnčan
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Nicolas Lavo
Komplexný návrh počítačovej siete pre drevospracujúcu firmu
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Nicolas Lavo
Vnútropodniková sieť v reálnych podmienkach
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Lenčéšová
Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných škôl
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je odevzdánaDP
Autor: Bc. Matúš Lóži
Vytvorenie navigačnej aplikácie pre OS Android
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ákos Melczer
Použitie 3D tlačiarní v konštruktérskej praxi
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce je odevzdánaDP
Autor: Bc. Ákos Melczer
Rozpoznanie chorôb ovocnych stromov s využitím Machine Learning
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce je odevzdána
DP
Autor: Bc. Filip Mihalovič
Návrh univerzálneho bezdrôtového zabezpečovacieho systému
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Filip Mihalovič
Zabezpečovací systém pre vybraný objekt
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Pelikán
Implementácia programu ROBOT STUDIO pri tvorbe vzorových postupov pri programovaní robotického pracoviska
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Jakub Pelikán
Programovanie priemyselných robotov
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Lukáš Petrák
Skúšky vysokonapäťových izolátorov
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Vladimír Petráš
Návrh a praktické riešenie all in one inštalácie operačného systému Windows
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Petrovič
Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Martin Pintér
Problematika počítačových sietí z hľadiska nárastu počtu užívateľov
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Eva Polakovičová
Počítačová bezpečnosť v podmienkach školstva SR
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Ádám Popluhár
Návrh bezpečnostných a kamerových systémov pre výrobný podnik
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Rainold Prešinský
Vytvorenie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL.
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Róbert Pucher
Konfigurovanie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL
březen 2017
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Tomáš Radecký
Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Pavol Rajnič
Analýza možností využitia poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla vo vybranom regióne SR
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Pavol Rajnič
Komplexný návrh počítačovej siete podniku
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Marian Ioan Rapcian
Využitie druhotných surovín a poľnohospodárskej biomasy pri spaľovaní v kotloch do 100 kW
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Norbert Ružík
Analýza emisií vznikajúcich pri spaľovaní biomasy a analýza opatrení na ich znižovanie
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Eduard Sedlák
Webová prezentácia produktov vybranej obchodnej prevádzky
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce je rozpracována
BPAutor: Matúš Siklienka
Návrh počítačovej siete a možnosti jej zabezpečenia pre menšiu výrobnú firmu
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jakub Strmeň
Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100 kW
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jakub Strmeň
Komplexný návrh multimediálnej a počítačovej cvičebne pre základné školy v SR
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Šimon Sýkora
Automatizovaný zavlažovací systém
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Andrej Šabo
Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Soňa Šaturová
Návrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedry
březen 2017
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dalibor Ščevlík
Energetická náročnosť pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Jozef Šesták
Model elektrického výťahu riadený jednočipovým mikroprocesorom
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrik Šikeť
Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných a stredných škôl
březen 2017
Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adam Šurába
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podmienkach základného a stredného školstva v SR
březen 2017
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Jakub Vaľuš
Analýza techník SEO a ich použitie vo vlastnej webovej stránke
březen 2017
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Tomáš Varga
Využitie databazového systému
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Vyskoč
Praktické riešenia problematiky 3D tlačiarní
březen 2017Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Michal Vyskoč
3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukcia
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce je rozpracovánaBP
Autor: Milan Zaťko
Zabezpečenie podniku s využitím IT
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Martin Zaujec
Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována