Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 

          Lesson     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Baláži
Teplomer na meranie priebehu teploty v mraziarenských zariadeniach
April 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Denis Bogár
Skladový databázový systém pre výrobu a opravy čerpadiel
March 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ján Bossányi
Testovanie elektrických parametrov olejových kompresorov do chladiacich zariadení
March 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Arpád Brezovský
Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach na ZŠ Hrušov
April 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Cigáň
Využitia databáz v reálnom podniku
April 2021
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ľuboš Čurgó
Návrh a analýza systému pre predaj študijnej literatúry v podmienkach TF
April 2015Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jakub Džatko
Návrh a realizácia zariadenia na meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok na pracovisku
March 2020
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Džatko
Využitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličín
April 2018Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Farkaš
Vytvorenie relačnej databázy v databázovom systéme MYSQL
April 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Ferenc
Regulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchu
April 2019
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Fidler
Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
April 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis is submittedBT
Written by (author): Matej Gubány
Využitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmy
March 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Havetta
3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukcia
April 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Marek Hirc
Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky.
April 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Honíšek
Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky
April 2016
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Hrnko
Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu
April 2019
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Hudec
Algoritmus na hľadanie cesty na základe údajov z 2D skenera
April 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Hudec
Použitie systému SQL na tvorbu sieťových aplikácií na správu databáz
April 2015
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Hula
Tvorba multimediálnych modulov v predmete Základy informatiky
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Chalmovský
Využitie platformy ARDUINO pri konštrukcii 3D tlačiarne
March 2017
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Chmelo
Analýza spotreby elektrickej energie pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
April 2015Displaying the final thesis
22.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Filip Klenko
Praktické využitie 3D tlačiarne
April 2021Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Kopáč
Automatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podniku
March 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tomáš Krnčan
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
April 2021
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Nicolas Lavo
Komplexný návrh počítačovej siete pre drevospracujúcu firmu
April 2019
Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Nicolas Lavo
Vnútropodniková sieť v reálnych podmienkach
April 2021
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Lenčéšová
Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných škôl
April 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Lóži
Vytvorenie navigačnej aplikácie pre OS Android
March 2020
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ákos Melczer
Použitie 3D tlačiarní v konštruktérskej praxi
April 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ákos Melczer
Rozpoznanie chorôb ovocnych stromov s využitím Machine Learning
March 2020
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Mihalovič
Návrh univerzálneho bezdrôtového zabezpečovacieho systému
March 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Mihalovič
Zabezpečovací systém pre vybraný objekt
April 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Pelikán
Implementácia programu ROBOT STUDIO pri tvorbe vzorových postupov pri programovaní robotického pracoviska
April 2018
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Pelikán
Programovanie priemyselných robotov
April 2016
Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lukáš Petrák
Skúšky vysokonapäťových izolátorov
April 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Petráš
Návrh a praktické riešenie all in one inštalácie operačného systému Windows
April 2017Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Petrovič
Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
April 2015
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Pintér
Problematika počítačových sietí z hľadiska nárastu počtu užívateľov
April 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Polakovičová
Počítačová bezpečnosť v podmienkach školstva SR
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis is submittedBT
Written by (author): Ádám Popluhár
Návrh bezpečnostných a kamerových systémov pre výrobný podnik
March 2020
Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Rainold Prešinský
Vytvorenie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL.
May 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Pucher
Konfigurovanie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL
March 2017Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Radecký
Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
April 2016
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Rajnič
Analýza možností využitia poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla vo vybranom regióne SR
May 2014
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Rajnič
Komplexný návrh počítačovej siete podniku
April 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marian Ioan Rapcian
Využitie druhotných surovín a poľnohospodárskej biomasy pri spaľovaní v kotloch do 100 kW
May 2014Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Norbert Ružík
Analýza emisií vznikajúcich pri spaľovaní biomasy a analýza opatrení na ich znižovanie
May 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eduard Sedlák
Webová prezentácia produktov vybranej obchodnej prevádzky
April 2016
Displaying the final thesis
49.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Matúš Siklienka
Návrh počítačovej siete a možnosti jej zabezpečenia pre menšiu výrobnú firmu
March 2020
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Strmeň
Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100 kW
May 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jakub Strmeň
Komplexný návrh multimediálnej a počítačovej cvičebne pre základné školy v SR
April 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Šimon Sýkora
Automatizovaný zavlažovací systém
April 2016
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrej Šabo
Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach
April 2015
Displaying the final thesis
54.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Soňa Šaturová
Návrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedry
March 2017
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dalibor Ščevlík
Energetická náročnosť pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
May 2014
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Jozef Šesták
Model elektrického výťahu riadený jednočipovým mikroprocesorom
April 2016
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Šikeť
Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných a stredných škôl
March 2017
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Adam Šurába
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podmienkach základného a stredného školstva v SR
March 2017
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Vaľuš
Analýza techník SEO a ich použitie vo vlastnej webovej stránke
March 2017
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Varga
Využitie databazového systému
April 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Vyskoč
Praktické riešenia problematiky 3D tlačiarní
March 2017
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Vyskoč
3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukcia
April 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Milan Zaťko
Zabezpečenie podniku s využitím IT
April 2021
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Zaujec
Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress