Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Baláži
Teplomer na meranie priebehu teploty v mraziarenských zariadeniach
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Denis Bogár
Skladový databázový systém pre výrobu a opravy čerpadiel
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Bossányi
Testovanie elektrických parametrov olejových kompresorov do chladiacich zariadení
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Arpád Brezovský
Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach na ZŠ Hrušov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľuboš Čurgó
Návrh a analýza systému pre predaj študijnej literatúry v podmienkach TF
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jakub Džatko
Návrh a realizácia zariadenia na meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok na pracovisku
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Džatko
Využitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličín
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Farkaš
Vytvorenie relačnej databázy v databázovom systéme MYSQL
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ferenc
Regulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Fidler
Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matej Gubány
Využitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmy
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľuboš Havetta
3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukcia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Hirc
Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Honíšek
Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominik Hrnko
Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Hudec
Algoritmus na hľadanie cesty na základe údajov z 2D skenera
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Hudec
Použitie systému SQL na tvorbu sieťových aplikácií na správu databáz
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Hula
Tvorba multimediálnych modulov v predmete Základy informatiky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Chalmovský
Využitie platformy ARDUINO pri konštrukcii 3D tlačiarne
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Chmelo
Analýza spotreby elektrickej energie pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Kopáč
Automatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podniku
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nicolas Lavo
Komplexný návrh počítačovej siete pre drevospracujúcu firmu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Lenčéšová
Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných škôl
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matúš Lóži
Vytvorenie navigačnej aplikácie pre OS Android
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ákos Melczer
Použitie 3D tlačiarní v konštruktérskej praxi
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ákos Melczer
Rozpoznanie chorôb ovocnych stromov s využitím Machine Learnimg
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Mihalovič
Návrh univerzálneho bezdrôtového zabezpečovacieho systému
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Mihalovič
Zabezpečovací systém pre vybraný objekt
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Pelikán
Implementácia programu ROBOT STUDIO pri tvorbe vzorových postupov pri programovaní robotického pracoviska
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Pelikán
Programovanie priemyselných robotov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lukáš Petrák
Skúšky vysokonapäťových izolátorov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Petráš
Návrh a praktické riešenie all in one inštalácie operačného systému Windows
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Petrovič
Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Pintér
Problematika počítačových sietí z hľadiska nárastu počtu užívateľov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Polakovičová
Počítačová bezpečnosť v podmienkach školstva SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ádám Popluhár
Návrh bezpečnostných a kamerových systémov pre výrobný podnik
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Rainold Prešinský
Vytvorenie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Pucher
Konfigurovanie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Radecký
Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Rajnič
Analýza možností využitia poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla vo vybranom regióne SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Rajnič
Komplexný návrh počítačovej siete podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marian Ioan Rapcian
Využitie druhotných surovín a poľnohospodárskej biomasy pri spaľovaní v kotloch do 100 kW
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Norbert Ružík
Analýza emisií vznikajúcich pri spaľovaní biomasy a analýza opatrení na ich znižovanie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eduard Sedlák
Webová prezentácia produktov vybranej obchodnej prevádzky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matúš Siklienka
Návrh počítačovej siete a možnosti jej zabezpečenia pre menšiu výrobnú firmu
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Strmeň
Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100 kW
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Strmeň
Komplexný návrh multimediálnej a počítačovej cvičebne pre základné školy v SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Sýkora
Automatizovaný zavlažovací systém
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Šabo
Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Soňa Šaturová
Návrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedry
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dalibor Ščevlík
Energetická náročnosť pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jozef Šesták
Model elektrického výťahu riadený jednočipovým mikroprocesorom
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Šikeť
Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných a stredných škôl
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Šurába
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podmienkach základného a stredného školstva v SR
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Vaľuš
Analýza techník SEO a ich použitie vo vlastnej webovej stránke
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Varga
Využitie databazového systému
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Vyskoč
Praktické riešenia problematiky 3D tlačiarní
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Vyskoč
3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukcia
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Zaujec
Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná