Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

          Výučba     Záverečná práca     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Baláži
Teplomer na meranie priebehu teploty v mraziarenských zariadeniach
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Denis Bogár
Skladový databázový systém pre výrobu a opravy čerpadiel
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Bossányi
Testovanie elektrických parametrov olejových kompresorov do chladiacich zariadení
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Arpád Brezovský
Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach na ZŠ Hrušov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Martin Cigáň
Využitia databáz v reálnom podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ľuboš Čurgó
Návrh a analýza systému pre predaj študijnej literatúry v podmienkach TF
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jakub Džatko
Návrh a realizácia zariadenia na meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok na pracovisku
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Džatko
Využitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličín
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Farkaš
Vytvorenie relačnej databázy v databázovom systéme MYSQL
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Ferenc
Regulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Fidler
Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Gubány
Využitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmy
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ľuboš Havetta
3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukcia
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marek Hirc
Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Honíšek
Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Dominik Hrnko
Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Hudec
Algoritmus na hľadanie cesty na základe údajov z 2D skenera
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Hudec
Použitie systému SQL na tvorbu sieťových aplikácií na správu databáz
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Hula
Tvorba multimediálnych modulov v predmete Základy informatiky
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Chalmovský
Využitie platformy ARDUINO pri konštrukcii 3D tlačiarne
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Chmelo
Analýza spotreby elektrickej energie pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Filip Klenko
Praktické využitie 3D tlačiarne
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Filip Kopáč
Automatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podniku
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Tomáš Krnčan
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nicolas Lavo
Komplexný návrh počítačovej siete pre drevospracujúcu firmu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nicolas Lavo
Vnútropodniková sieť v reálnych podmienkach
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Lenčéšová
Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných škôl
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Lóži
Vytvorenie navigačnej aplikácie pre OS Android
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ákos Melczer
Použitie 3D tlačiarní v konštruktérskej praxi
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ákos Melczer
Rozpoznanie chorôb ovocnych stromov s využitím Machine Learning
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Mihalovič
Návrh univerzálneho bezdrôtového zabezpečovacieho systému
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Mihalovič
Zabezpečovací systém pre vybraný objekt
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Pelikán
Implementácia programu ROBOT STUDIO pri tvorbe vzorových postupov pri programovaní robotického pracoviska
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Pelikán
Programovanie priemyselných robotov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Lukáš Petrák
Skúšky vysokonapäťových izolátorov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Petráš
Návrh a praktické riešenie all in one inštalácie operačného systému Windows
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Petrovič
Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Pintér
Problematika počítačových sietí z hľadiska nárastu počtu užívateľov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Polakovičová
Počítačová bezpečnosť v podmienkach školstva SR
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ádám Popluhár
Návrh bezpečnostných a kamerových systémov pre výrobný podnik
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Rainold Prešinský
Vytvorenie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Pucher
Konfigurovanie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Radecký
Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Pavol Rajnič
Analýza možností využitia poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla vo vybranom regióne SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Rajnič
Komplexný návrh počítačovej siete podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marian Ioan Rapcian
Využitie druhotných surovín a poľnohospodárskej biomasy pri spaľovaní v kotloch do 100 kW
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Norbert Ružík
Analýza emisií vznikajúcich pri spaľovaní biomasy a analýza opatrení na ich znižovanie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eduard Sedlák
Webová prezentácia produktov vybranej obchodnej prevádzky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matúš Siklienka
Návrh počítačovej siete a možnosti jej zabezpečenia pre menšiu výrobnú firmu
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Strmeň
Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100 kW
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Strmeň
Komplexný návrh multimediálnej a počítačovej cvičebne pre základné školy v SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Šimon Sýkora
Automatizovaný zavlažovací systém
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Šabo
Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Soňa Šaturová
Návrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedry
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dalibor Ščevlík
Energetická náročnosť pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jozef Šesták
Model elektrického výťahu riadený jednočipovým mikroprocesorom
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Šikeť
Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných a stredných škôl
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adam Šurába
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podmienkach základného a stredného školstva v SR
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Vaľuš
Analýza techník SEO a ich použitie vo vlastnej webovej stránke
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Varga
Využitie databazového systému
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Vyskoč
Praktické riešenia problematiky 3D tlačiarní
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Vyskoč
3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukcia
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Milan Zaťko
Zabezpečenie podniku s využitím IT
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Zaujec
Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná