Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikační číslo: 1457
Univerzitní e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     
     
          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100 kW
Autor: Ing. Jakub Strmeň
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100 kW
Abstrakt:
STRMEŇ, Jakub: Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100kW. [Bakalárska práca]. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita. Technická fakulta; Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky. Ing. František Adamovský, Phd. , Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Nitra: TF SPU, 2014. Počet strán 49. Táto práca analyzuje problematiku výroby tepla spaľovaním biomasy, rozdelením a katalógovým porovnaním kotlov s priamym spaľovaním s výkonom do 100kw momentálne dostupných na trhu. V prvej kapitole rozvádzame podrobné rozdelenie biomasy z viacerých hľadísk či už typologických, fyzikálnych alebo chemických. V práci sú detailne opísané obnoviteľné zdroje energie. Konkrétne sa zaoberáme biomasou a jej rozdelením, spracovaním, výhodami a nevýhodami. V poslednej kapitole sa okrajovo zaoberáme aj technológiou výroby bioplynu v bioplynovej stanici ako takej a možnosti jej premeny na tepelnú alebo elektrickú energiu. V práci sa tiež stretneme so súčasným stavom tejto problematiky doma aj v zahraničí.
Klíčová slova:
biomasa, spaľovanie, kotle

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně