Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

Kontakty               
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100 kW
Autor:
Ing. Jakub Strmeň
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100 kW
Abstrakt:
STRMEŇ, Jakub: Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100kW. [Bakalárska práca]. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita. Technická fakulta; Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky. Ing. František Adamovský, Phd. , Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Nitra: TF SPU, 2014. Počet strán 49. Táto práca analyzuje problematiku výroby tepla spaľovaním biomasy, rozdelením a katalógovým porovnaním kotlov s priamym spaľovaním s výkonom do 100kw momentálne dostupných na trhu. V prvej kapitole rozvádzame podrobné rozdelenie biomasy z viacerých hľadísk či už typologických, fyzikálnych alebo chemických. V práci sú detailne opísané obnoviteľné zdroje energie. Konkrétne sa zaoberáme biomasou a jej rozdelením, spracovaním, výhodami a nevýhodami. V poslednej kapitole sa okrajovo zaoberáme aj technológiou výroby bioplynu v bioplynovej stanici ako takej a možnosti jej premeny na tepelnú alebo elektrickú energiu. V práci sa tiež stretneme so súčasným stavom tejto problematiky doma aj v zahraničí.
Kľúčové slová:
biomasa, spaľovanie, kotle

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene