Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Graduate
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of using options of agricultural biomass for heat production in the selected region of the Slovak Republic
Written by (author): Ing. Pavol Rajnič
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza možností využitia poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla vo vybranom regióne SR
Summary:
Táto práca sa zaoberá analýzou výroby tepla z poľnohospodárskej biomasy v regióne Zemplín. V práci je charakterizovaný región Zemplín a okresy Humenné, Stropkov, Sobrance, Snina, Medzilaborce, Trebišov, Michalovce a Vranov nad Topľou, ktoré sa v ňom nachádzajú. V práci je zobrazená ich ťažba a produkcia energetických plodín, exkrementov a dendromasy, ktoré by mohli slúžiť na výrobu tepla v tomto regióne. Podrobne opísané tu sú aj obnoviteľné zdroje energie ako aj možnosti spracovania biomasy ako takej a možnosti jej premeny na tepelnú alebo elektrickú energiu. V práci sa tiež stretneme s plánom, ktorý nám pripravila Európska únia ohľadom regulácie znečistenia a používania fosílnych palív a so súčasným stavom tejto problematiky u nás a v zahraničí.
Key words:
teplo, Zemplín, biomasa, obnoviteľné zdroje energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited