Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

Kontakty     Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza možností využitia poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla vo vybranom regióne SR
Autor: Ing. Pavol Rajnič
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza možností využitia poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla vo vybranom regióne SR
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá analýzou výroby tepla z poľnohospodárskej biomasy v regióne Zemplín. V práci je charakterizovaný región Zemplín a okresy Humenné, Stropkov, Sobrance, Snina, Medzilaborce, Trebišov, Michalovce a Vranov nad Topľou, ktoré sa v ňom nachádzajú. V práci je zobrazená ich ťažba a produkcia energetických plodín, exkrementov a dendromasy, ktoré by mohli slúžiť na výrobu tepla v tomto regióne. Podrobne opísané tu sú aj obnoviteľné zdroje energie ako aj možnosti spracovania biomasy ako takej a možnosti jej premeny na tepelnú alebo elektrickú energiu. V práci sa tiež stretneme s plánom, ktorý nám pripravila Európska únia ohľadom regulácie znečistenia a používania fosílnych palív a so súčasným stavom tejto problematiky u nás a v zahraničí.
Kľúčové slová:teplo, Zemplín, biomasa, obnoviteľné zdroje energie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene