Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikační číslo: 1457
Univerzitní e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

     
     
Výuka          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Využitie druhotných surovín a poľnohospodárskej biomasy pri spaľovaní v kotloch do 100 kW
Autor:
Ing. Marian Ioan Rapcian
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Mgr. Ján Novák, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Využitie druhotných surovín a poľnohospodárskej biomasy pri spaľovaní v kotloch do 100 kW
Abstrakt:
Práca sa zaoberá prehľadom technológií spracovania poľnohospodárskej biomasy a jej využitiu ako paliva v súčasnej dobe. V úvodnej časti sa práca venuje definovaniu biomasy, spôsobom jej produkovania a spracovania do požadovanej formy pri ktorej ma oveľa prijateľnejšie vlastnosti pre používateľa a môže dosiahnuť vyššiu tepelnú hodnotu pri spaľovaní. Zamerali sme sa na zisťovanie energetickej náročnosti pri spracovaní vybraného druhu poľnohospodárskej biomasy. Pomocou meracieho zariadenia sme zisťovali aké množstvo energie bolo potrebne vynaložiť pri rozdružovaní biomasy a následnej výrobe peliet. Vzhľadom na podmienky mojej rodnej krajiny (Rumunsko), kde seno tvorí významnú časť biomasy vhodnej k využitiu na energetické účely, sme sa venovali tejto surovine.
Klíčová slova:
biomasa, spracovanie, spaľovanie, spotreba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně