Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Material reuse agricultural biomass for combustion in boilers up to 100 kW
Written by (author): Ing. Marian Ioan Rapcian
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Mgr. Ján Novák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie druhotných surovín a poľnohospodárskej biomasy pri spaľovaní v kotloch do 100 kW
Summary:Práca sa zaoberá prehľadom technológií spracovania poľnohospodárskej biomasy a jej využitiu ako paliva v súčasnej dobe. V úvodnej časti sa práca venuje definovaniu biomasy, spôsobom jej produkovania a spracovania do požadovanej formy pri ktorej ma oveľa prijateľnejšie vlastnosti pre používateľa a môže dosiahnuť vyššiu tepelnú hodnotu pri spaľovaní. Zamerali sme sa na zisťovanie energetickej náročnosti pri spracovaní vybraného druhu poľnohospodárskej biomasy. Pomocou meracieho zariadenia sme zisťovali aké množstvo energie bolo potrebne vynaložiť pri rozdružovaní biomasy a následnej výrobe peliet. Vzhľadom na podmienky mojej rodnej krajiny (Rumunsko), kde seno tvorí významnú časť biomasy vhodnej k využitiu na energetické účely, sme sa venovali tejto surovine.
Key words:biomasa, spracovanie, spaľovanie, spotreba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited