Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

               Záverečná práca
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie druhotných surovín a poľnohospodárskej biomasy pri spaľovaní v kotloch do 100 kW
Autor: Ing. Marian Ioan Rapcian
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie druhotných surovín a poľnohospodárskej biomasy pri spaľovaní v kotloch do 100 kW
Abstrakt:
Práca sa zaoberá prehľadom technológií spracovania poľnohospodárskej biomasy a jej využitiu ako paliva v súčasnej dobe. V úvodnej časti sa práca venuje definovaniu biomasy, spôsobom jej produkovania a spracovania do požadovanej formy pri ktorej ma oveľa prijateľnejšie vlastnosti pre používateľa a môže dosiahnuť vyššiu tepelnú hodnotu pri spaľovaní. Zamerali sme sa na zisťovanie energetickej náročnosti pri spracovaní vybraného druhu poľnohospodárskej biomasy. Pomocou meracieho zariadenia sme zisťovali aké množstvo energie bolo potrebne vynaložiť pri rozdružovaní biomasy a následnej výrobe peliet. Vzhľadom na podmienky mojej rodnej krajiny (Rumunsko), kde seno tvorí významnú časť biomasy vhodnej k využitiu na energetické účely, sme sa venovali tejto surovine.
Kľúčové slová:
biomasa, spracovanie, spaľovanie, spotreba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene