Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     
Graduate
     
     Final thesis
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Electrical energy consumption analysis in pellets production made from agricultural biomass
Written by (author): Ing. Marek Chmelo
Department:
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza spotreby elektrickej energie pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
Summary:
Postupom času sa biomasa stala jednou z najvyužívanejších obnoviteľných zdrojov energie. Biomasa sa pred spaľovaním upravuje do rôznych foriem biopaliva. Jedna z týchto foriem sú pelety. Pelety sú malé granule s vysokou výhrevnosťou. Ako každý produkt aj pelety sa vyrábajú podľa vopred stanovených technických noriem. Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza spotreby elektrickej energie pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy. Merali sme spotrebu pri drvení a peletovaní, údaje sme zapísali do tabuliek a graficky znázornili. Z grafov je vidieť, že najviac energie sa spotrebovalo pri výrobe peliet zo sena, potom z jačmennej slamy a najmenej energie sa spotrebovalo z odpadu po čistení pšenice. Zo zistených údajov vyplýva, že spotreba elektrickej energie závisí od použitej vstupnej biomasy.
Key words:biomasa, pelety, analýza, spotreba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited