Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

Kontakty     Absolvent     Výučba
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Analýza spotreby elektrickej energie pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
Autor:
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza spotreby elektrickej energie pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
Abstrakt:
Postupom času sa biomasa stala jednou z najvyužívanejších obnoviteľných zdrojov energie. Biomasa sa pred spaľovaním upravuje do rôznych foriem biopaliva. Jedna z týchto foriem sú pelety. Pelety sú malé granule s vysokou výhrevnosťou. Ako každý produkt aj pelety sa vyrábajú podľa vopred stanovených technických noriem. Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza spotreby elektrickej energie pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy. Merali sme spotrebu pri drvení a peletovaní, údaje sme zapísali do tabuliek a graficky znázornili. Z grafov je vidieť, že najviac energie sa spotrebovalo pri výrobe peliet zo sena, potom z jačmennej slamy a najmenej energie sa spotrebovalo z odpadu po čistení pšenice. Zo zistených údajov vyplýva, že spotreba elektrickej energie závisí od použitej vstupnej biomasy.
Kľúčové slová:biomasa, pelety, analýza, spotreba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene