Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate
     
Lesson     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Database system utilization
Written by (author):
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie databazového systému
Summary:
Táto práca sa zaoberá návrhom aplikácie, schopnej s využitím databázy MS Access udržiavať informácie o vlastnostiach rôznych výrobkov a umožniť triedenie a vyhľadávanie týchto informácií. Cieľom je umožniť užívateľovi vytvoriť katalóg objektov (výrobkov), ktoré môžu mať rôzne vlastnosti, pričom štruktúra dát nie je v dobe návrhu databázy známa. Podmienkou bolo, že pri pridaní novej vlastnosti alebo celej skupiny objektov nebude nutný zásah do programu (napr. vytvorenie novej tabuľky a naprogramovanie ovládacích prvkov s jej dátami).
Key words:
rekurzívna databáza, MS Access, Visual Basic for Application

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited