Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikační číslo: 1457
Univerzitní e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh a analýza systému pre predaj študijnej literatúry v podmienkach TF
Autor: Bc. Ľuboš Čurgó
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a analýza systému pre predaj študijnej literatúry v podmienkach TF
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať, navrhnúť a vytvoriť internetový obchod ktorý bude upravený pre potreby predaja študijnej literatúry pre Technickú fakultu. To znamená že táto bakalárska práca bude pojednávať o postupe pri vytváraní webovej aplikácie. Webová aplikácia je v skratke taká aplikácia, ktorá je umiestnená na servery, a je dostupná pomocou internetového prehliadača. Pre plné pochopenie kontextu tejto práce je za potreby ovládať programovacie jazyky C# a JavaScript, značkovacie jazyky HTML a CSS. Databáza ktorú si sami navrhneme bude umiestnená na SQL servery. Keďže ide o veľmi komplexnú tematiku nemôžem kvôli dodržaniu rozsahu bakalárskej práce rozoberať vyššie spomenuté oblasti tejto problematiky, o ktorej každej jednej by sa dala napísať ďalšia samostatná bakalárska práca. Preto vychádzam z toho, že čitateľ bude mať aspoň základne znalosti v týchto oblastiach. V našom postupe aplikáciu rozdelíme do niekoľko logicky súvisiacich častí, podľa zásad objektového programovania. Cieľ sme splnili podľa očakávaní a mojich súčasných znalostí v tomto odbore, ktoré sú bez rokov praxe s komerčnými projektmi samozrejme obmedzené
Klíčová slova:programovanie, internetove technologie, webová stránka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně