Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

     
Absolvent
     
Výučba
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a analýza systému pre predaj študijnej literatúry v podmienkach TF
Autor:
Bc. Ľuboš Čurgó
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh a analýza systému pre predaj študijnej literatúry v podmienkach TF
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať, navrhnúť a vytvoriť internetový obchod ktorý bude upravený pre potreby predaja študijnej literatúry pre Technickú fakultu. To znamená že táto bakalárska práca bude pojednávať o postupe pri vytváraní webovej aplikácie. Webová aplikácia je v skratke taká aplikácia, ktorá je umiestnená na servery, a je dostupná pomocou internetového prehliadača. Pre plné pochopenie kontextu tejto práce je za potreby ovládať programovacie jazyky C# a JavaScript, značkovacie jazyky HTML a CSS. Databáza ktorú si sami navrhneme bude umiestnená na SQL servery. Keďže ide o veľmi komplexnú tematiku nemôžem kvôli dodržaniu rozsahu bakalárskej práce rozoberať vyššie spomenuté oblasti tejto problematiky, o ktorej každej jednej by sa dala napísať ďalšia samostatná bakalárska práca. Preto vychádzam z toho, že čitateľ bude mať aspoň základne znalosti v týchto oblastiach. V našom postupe aplikáciu rozdelíme do niekoľko logicky súvisiacich častí, podľa zásad objektového programovania. Cieľ sme splnili podľa očakávaní a mojich súčasných znalostí v tomto odbore, ktoré sú bez rokov praxe s komerčnými projektmi samozrejme obmedzené
Kľúčové slová:programovanie, internetove technologie, webová stránka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene