Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 

     Graduate     
     
Final thesis     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Design and analysis of system for literature sale at Faculty of Engineering
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a analýza systému pre predaj študijnej literatúry v podmienkach TF
Summary:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať, navrhnúť a vytvoriť internetový obchod ktorý bude upravený pre potreby predaja študijnej literatúry pre Technickú fakultu. To znamená že táto bakalárska práca bude pojednávať o postupe pri vytváraní webovej aplikácie. Webová aplikácia je v skratke taká aplikácia, ktorá je umiestnená na servery, a je dostupná pomocou internetového prehliadača. Pre plné pochopenie kontextu tejto práce je za potreby ovládať programovacie jazyky C# a JavaScript, značkovacie jazyky HTML a CSS. Databáza ktorú si sami navrhneme bude umiestnená na SQL servery. Keďže ide o veľmi komplexnú tematiku nemôžem kvôli dodržaniu rozsahu bakalárskej práce rozoberať vyššie spomenuté oblasti tejto problematiky, o ktorej každej jednej by sa dala napísať ďalšia samostatná bakalárska práca. Preto vychádzam z toho, že čitateľ bude mať aspoň základne znalosti v týchto oblastiach. V našom postupe aplikáciu rozdelíme do niekoľko logicky súvisiacich častí, podľa zásad objektového programovania. Cieľ sme splnili podľa očakávaní a mojich súčasných znalostí v tomto odbore, ktoré sú bez rokov praxe s komerčnými projektmi samozrejme obmedzené
Key words:
programovanie, internetove technologie, webová stránka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited