Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 

     
Graduate     
     
Final thesis     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Usage of SQL system for creation of web applications for database management
Written by (author):
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Použitie systému SQL na tvorbu sieťových aplikácií na správu databáz
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá prácou s databázovým systémom MySQL, pomocou dopytovacieho jazyka SQL. V teoretickej časti sú popísané a vysvetlené základné pojmy, oboznamujeme sa so základnými architektúrami webových aplikácii a bližšie popisujeme tri najpoužívanejšie voľne dostupné DBMS. Uvádzame nevýhody využívania predkonfigurovaných AMP balíkov a vo výsledkoch práce uvádzame názorný postup vlastnej inštalácie, konfigurácie a otestovania jednotlivých súčastí webového servera. V závere konštatujeme a názorne predvádzame pripravenosť nami nakonfigurovaného servera, na nasadenie webovej aplikácie, písanej v scriptovacom jazyku PHP7.
Key words:
DBMS, AMP, PHP, webová aplikácia, MySQL, SQL

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited