Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

Kontakty     
     
Výučba     Záverečná práca     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Použitie systému SQL na tvorbu sieťových aplikácií na správu databáz
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Použitie systému SQL na tvorbu sieťových aplikácií na správu databáz
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá prácou s databázovým systémom MySQL, pomocou dopytovacieho jazyka SQL. V teoretickej časti sú popísané a vysvetlené základné pojmy, oboznamujeme sa so základnými architektúrami webových aplikácii a bližšie popisujeme tri najpoužívanejšie voľne dostupné DBMS. Uvádzame nevýhody využívania predkonfigurovaných AMP balíkov a vo výsledkoch práce uvádzame názorný postup vlastnej inštalácie, konfigurácie a otestovania jednotlivých súčastí webového servera. V závere konštatujeme a názorne predvádzame pripravenosť nami nakonfigurovaného servera, na nasadenie webovej aplikácie, písanej v scriptovacom jazyku PHP7.
Kľúčové slová:
DBMS, AMP, PHP, webová aplikácia, MySQL, SQL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene