Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

     
     
     
Záverečná práca
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
Autor: Ing. Martin Fidler
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
Abstrakt:
V tejto diplomovej práci s názvom "Bezpečnostné odstavenie prevádzky pomocou ESD systému" sme priblížili súčasný stav danej problematiky doma aj v zahraničí, kde sme sa zamerali na bezpečnosť systémov a bezpečné automatické odstavenie prevádzky/resp. časti prevádzky. Diplomová práca sa zaoberá bližším priblížením bezpečnostného riadiaceho systému ProSafe-RS na bezpečné uzavretie redukčného ventilu/odstavenie časti technológie. Táto práca je rozdelená do viacero častí. Prvá časť sa zaoberá problematikou priemyselnej bezpečnosti doma aj v zahraničí a príslušnými platnými technickými normami a ich aplikáciu v praxi. Druhá časť sa zaoberá návrhom vstupnej a výstupnej štruktúry zapojenia do bezpečnostného obvodu, potom nasleduje vytipovanie príslušných zariadení obvodu, kontrola zariadení z pohľadu platnosti certifikátu a následné overenie výpočtom, či daný bezpečnostný obvod a použité komponenty v ňom spĺňajú definované požiadavky bezpečnosti. Nasledujúca časť sa venuje prehľadu výsledkov práce a následnej diskusie.
Kľúčové slová:ProSafe-RS, priemyselná bezpečnosť, bezpečnostný obvod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene