Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Energetická náročnosť pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
Autor: Ing. Dalibor Ščevlík
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Energetická náročnosť pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
Abstrakt:Cieľom predloženej diplomovej práce je oboznámenie sa s energetickou náročnosťou spracovania biomasy, ktorá je dôležitou náhradou miznúcich zásob fosílnych palív. Biomasa má z hľadiska obnoviteľných zdrojov energie najväčší potenciál na našom území. Narastajúce ceny energií a tepla nás nútia hľadať tie najoptimálnejšie a najekonomickejšie alternatívy výberu biomasy, jej premeny a spracovania na konkrétny výrobok. Jednou z nich je výroba energií z peliet. Z nameraných a vypočítaných údajov sme zistili, že technické zariadenia použité k drveniu a peletovaniu majú rozdielnu spotrebu elektrickej energie. Spotreby pri konkrétnych druhoch biomasy sme sčítali, aby sme dosiahli celkovú spotrebu energie. Údaje ktoré sme tým získali nám hovoria, že najmenej energie sa spotrebovalo pri výrobe peliet z pliev, potom sena a nakoniec jačmennej slamy. Z predkladanej práce je zrejmé, že náklady na výrobu peliet z pohľadu energetickej spotreby sú výrazne rozdielne v závislosti na použitej vstupnej biomase.
Kľúčové slová:biomasa, pelety, energia , zariadenia, spotreba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene