Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Energy demand of pellet production from agricultural biomass
Written by (author): Ing. Dalibor Ščevlík
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Energetická náročnosť pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
Summary:Cieľom predloženej diplomovej práce je oboznámenie sa s energetickou náročnosťou spracovania biomasy, ktorá je dôležitou náhradou miznúcich zásob fosílnych palív. Biomasa má z hľadiska obnoviteľných zdrojov energie najväčší potenciál na našom území. Narastajúce ceny energií a tepla nás nútia hľadať tie najoptimálnejšie a najekonomickejšie alternatívy výberu biomasy, jej premeny a spracovania na konkrétny výrobok. Jednou z nich je výroba energií z peliet. Z nameraných a vypočítaných údajov sme zistili, že technické zariadenia použité k drveniu a peletovaniu majú rozdielnu spotrebu elektrickej energie. Spotreby pri konkrétnych druhoch biomasy sme sčítali, aby sme dosiahli celkovú spotrebu energie. Údaje ktoré sme tým získali nám hovoria, že najmenej energie sa spotrebovalo pri výrobe peliet z pliev, potom sena a nakoniec jačmennej slamy. Z predkladanej práce je zrejmé, že náklady na výrobu peliet z pohľadu energetickej spotreby sú výrazne rozdielne v závislosti na použitej vstupnej biomase.
Key words:biomasa, pelety, energia , zariadenia, spotreba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited