Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

     
Absolvent
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky
Autor:
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Základy informatiky. Práca spracúva danú problematiku pomocou programu Adobe Flash Professional CS6. Podstatou práce je vytvorenie učebnej pomôcky, ktorá bude pomáhať študentom ľahšie a rýchlejšie pochopiť princíp a využitie Karnaughovej mapy, ktorá je potrebná pre úspešné zvládnutie predmetov Základy informatiky, Číslicová elektronika a Automatizácia. V teoretickej časti bakalárskej práce je vysvetlená Booleova algebra, Karnaughova mapa a softvérový program využitý na vytvorenie aplikácie, Adobe Flash Professional CS6. Praktická časť práce vysvetľuje spôsob a postup vytvárania aplikácie a oboznamuje čitateľa s jednotlivými krokmi, ktoré viedli k úspešnému vyhotoveniu Flash aplikácie. Učebná pomôcka bude sprístupnená pre študentov Technickej fakulty SPU.
Kľúčové slová:počítačová grafika, Adobe Flash CS6, Karnaughova mapa, Boolova algebra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene