Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
Final thesis     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The issue of computer networks in terms of rising number of users
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Problematika počítačových sietí z hľadiska nárastu počtu užívateľov
Summary:
Táto bakalárska práca je zameraná na prechod z protokolu IPv4 na IPv6. Aktuálna verzia IP protokolu už nie je dostačujúca. Nezabezpečuje dostatočný adresný priestor, adekvátnu bezpečnosť a dostatočnú funkčnosť. Riešením je nový protokol nazvaný IPv6. Tento protokol sa pomaly dostáva do popredia a nebude trvať dlho kým ho bude používať každá sieť. Obsahuje omnoho viac možných identifikátorov. Dalo by sa povedať, že zatiaľ neobmedzené množstvo. V práci je stručne opísaná počítačová sieť a protokoly IPv4 a IPv6. Vlastná práca je upriamená na konkrétny počítač, ktorý sa zapojí do siete s IPv6. Je tam navrhnuté riešenie ak je počítač nekompatibilný s daným protokolom a cena takého riešenia. Na záver je vyrátaná cena pri zapojení viacerých takých počítačov do siete. Zapojenie štyridsiatich ôsmich počítačov by stálo 8537,99 eur s dph.
Key words:
počítačová sieť, IPv4, IPv6

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited