Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Problematika počítačových sietí z hľadiska nárastu počtu užívateľov
Autor: Bc. Martin Pintér
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Problematika počítačových sietí z hľadiska nárastu počtu užívateľov
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na prechod z protokolu IPv4 na IPv6. Aktuálna verzia IP protokolu už nie je dostačujúca. Nezabezpečuje dostatočný adresný priestor, adekvátnu bezpečnosť a dostatočnú funkčnosť. Riešením je nový protokol nazvaný IPv6. Tento protokol sa pomaly dostáva do popredia a nebude trvať dlho kým ho bude používať každá sieť. Obsahuje omnoho viac možných identifikátorov. Dalo by sa povedať, že zatiaľ neobmedzené množstvo. V práci je stručne opísaná počítačová sieť a protokoly IPv4 a IPv6. Vlastná práca je upriamená na konkrétny počítač, ktorý sa zapojí do siete s IPv6. Je tam navrhnuté riešenie ak je počítač nekompatibilný s daným protokolom a cena takého riešenia. Na záver je vyrátaná cena pri zapojení viacerých takých počítačov do siete. Zapojenie štyridsiatich ôsmich počítačov by stálo 8537,99 eur s dph.
Kľúčové slová:počítačová sieť, IPv4, IPv6

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene