Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Increase of operational security in computer lab at the primary School Hrušov
Written by (author): Ing. Arpád Brezovský
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach na ZŠ Hrušov
Summary:Diplomová práca je zameraná na bezpečnosť práce a ochranu zdravia v počítačových cvičebniach na ZŠ v Hrušove. V práci sú zozbierané zákony, predpisy , nariadenia a informácie, ktoré každá škola musí dodržiavať v počítačových cvičebniach. Cieľom práce je zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sú vymenované zákony, predpisy a normy ohľadom BOZP a ergonómie pracoviska. V praktickej časti bodovou metódou je vyhodnotený súčasný stav cvičebne informatiky a podľa zistených nedostatkov sú uvedené návrhy na zlepšenie stavu BOZP.
Key words:bezpečnosť, zobrazovacia jednotka, úraz

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited