Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach na ZŠ Hrušov
Autor: Ing. Arpád Brezovský
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach na ZŠ Hrušov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na bezpečnosť práce a ochranu zdravia v počítačových cvičebniach na ZŠ v Hrušove. V práci sú zozbierané zákony, predpisy , nariadenia a informácie, ktoré každá škola musí dodržiavať v počítačových cvičebniach. Cieľom práce je zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sú vymenované zákony, predpisy a normy ohľadom BOZP a ergonómie pracoviska. V praktickej časti bodovou metódou je vyhodnotený súčasný stav cvičebne informatiky a podľa zistených nedostatkov sú uvedené návrhy na zlepšenie stavu BOZP.
Kľúčové slová:bezpečnosť, zobrazovacia jednotka, úraz

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene