Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Computer Security in Slovak Educational System
Written by (author): Ing. Eva Polakovičová
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Počítačová bezpečnosť v podmienkach školstva SR
Summary:Pre zachovanie bezpečnosti počítačov v podmienkach týkajúcich sa školstva SR, je nutné spracovať bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti informačného systému vydanými bezpečnostnými štandardmi, právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Diplomová práca bola zameraná na overenie úrovne bezpečnosti a skutočností počítačovej bezpečnosti v podmienkach školstva v SR. Na dosiahnutie týchto skutočností som na základe prieskumu týkajúceho sa bezpečnosti informačného systému vo vybraných školách získala pomocou môjho spracovaného a nimi vyplneného dotazníka. Zareagovalo mi a odpovedalo naň 60 oslovených žiakov s SOUs Stará Turá. Namerané a štatistické výsledky boli zaznamenané v tabuľkách a vyhodnotené graficky.
Key words:bezpečnostné prvky, informačný systém, osobné údaje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited