Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

     
Absolvent     Výučba          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Počítačová bezpečnosť v podmienkach školstva SR
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Počítačová bezpečnosť v podmienkach školstva SR
Abstrakt:
Pre zachovanie bezpečnosti počítačov v podmienkach týkajúcich sa školstva SR, je nutné spracovať bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti informačného systému vydanými bezpečnostnými štandardmi, právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Diplomová práca bola zameraná na overenie úrovne bezpečnosti a skutočností počítačovej bezpečnosti v podmienkach školstva v SR. Na dosiahnutie týchto skutočností som na základe prieskumu týkajúceho sa bezpečnosti informačného systému vo vybraných školách získala pomocou môjho spracovaného a nimi vyplneného dotazníka. Zareagovalo mi a odpovedalo naň 60 oslovených žiakov s SOUs Stará Turá. Namerané a štatistické výsledky boli zaznamenané v tabuľkách a vyhodnotené graficky.
Kľúčové slová:
bezpečnostné prvky, informačný systém, osobné údaje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene