Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Operational security in computer classrooms at the Elementary School Robotnicka Zlate Moravce
Written by (author): Ing. Martin Petrovič
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
Summary:V súčasnosti, v dobe informatizácie spoločnosti a rýchlo sa vyvíjajúcim technickým rozvojom, sa už od malých detí začína s výučbou počítačovej gramotnosti. Preto už väčšina škôl dnes buduje moderné miestnosti s počítačmi a rôznymi technologickými zariadeniami. To však vytvára problém s umiestnením a zariadením takýchto miestností. Školy takéto cvičebne zriaďujú prakticky kdekoľvek kde sa dá a to aj za cenu zanedbania prevádzkovej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto je veľmi dôležité dbať na výber správneho umiestnenia a zariadenia takejto triedy, aby zodpovedali všetkým platným normám, vyhláškam, predpisom a predišlo sa tak prípadnému ublíženiu na zdraví resp. poškodeniu inventáru školy.
Key words:miestnosť, prevádzková bezpečnosť , počítač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited