Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Výučba
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
Autor: Ing. Martin Petrovič
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
Abstrakt:V súčasnosti, v dobe informatizácie spoločnosti a rýchlo sa vyvíjajúcim technickým rozvojom, sa už od malých detí začína s výučbou počítačovej gramotnosti. Preto už väčšina škôl dnes buduje moderné miestnosti s počítačmi a rôznymi technologickými zariadeniami. To však vytvára problém s umiestnením a zariadením takýchto miestností. Školy takéto cvičebne zriaďujú prakticky kdekoľvek kde sa dá a to aj za cenu zanedbania prevádzkovej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto je veľmi dôležité dbať na výber správneho umiestnenia a zariadenia takejto triedy, aby zodpovedali všetkým platným normám, vyhláškam, predpisom a predišlo sa tak prípadnému ublíženiu na zdraví resp. poškodeniu inventáru školy.
Kľúčové slová:
miestnosť, prevádzková bezpečnosť , počítač

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene