Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach
Autor: Ing. Andrej Šabo
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach
Abstrakt:Jedným z najzákladnejších faktorov v každej výrobe, výučbe a službách je pre každého zamestnávateľa, organizáciu a jednotlivca bezpečnosť. Bezpečnosť je stav, pri ktorom nám nič a nikto nespôsobuje žiadnu ujmu a nehrozí nám nebezpečenstvo, pričom ani my takto nerobíme, respektíve táto ujma alebo nebezpečenstvo je minimalizované na akceptovateľnú mieru. Táto skutočnosť je nielen v našej krajine potvrdená zákonmi a podporovaná normami. Práca je zameraná na analýzu aktuálneho stavu počítačovej cvičebni vzhľadom na príslušné zákony podporené normami a následný návrh na nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené, a môžu tak zvýšiť bezpečnosť cvičebne.
Kľúčové slová:Bezpečnosť, Riziko, Počítačová cvičebňa, Nebezpečenstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene