Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

          Lesson
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Operational Security in Computer Lab at the Polytechnic School in Zlate Moravce
Written by (author): Ing. Andrej Šabo
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prevádzková bezpečnosť v počítačovej cvičebni na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach
Summary:
Jedným z najzákladnejších faktorov v každej výrobe, výučbe a službách je pre každého zamestnávateľa, organizáciu a jednotlivca bezpečnosť. Bezpečnosť je stav, pri ktorom nám nič a nikto nespôsobuje žiadnu ujmu a nehrozí nám nebezpečenstvo, pričom ani my takto nerobíme, respektíve táto ujma alebo nebezpečenstvo je minimalizované na akceptovateľnú mieru. Táto skutočnosť je nielen v našej krajine potvrdená zákonmi a podporovaná normami. Práca je zameraná na analýzu aktuálneho stavu počítačovej cvičebni vzhľadom na príslušné zákony podporené normami a následný návrh na nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené, a môžu tak zvýšiť bezpečnosť cvičebne.
Key words:
Bezpečnosť, Riziko, Počítačová cvičebňa, Nebezpečenstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited