Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

                    
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Design of the Department of Laboratory Protection and Security
Written by (author):
Soňa Šaturová
Department:
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedry
Summary:
Bezpečnosť je kľúčovým slovom v dnešnej spoločnosti, preto je hlavným cieľom tejto bakalárskej práce poukázať na moderné spôsoby zabezpečenia pomocou zabezpečovacej techniky, ktorá je na obchodnom trhu dostupná. Našou snahou je dosiahnuť, čo najvyšší stupeň ochrany a bezpečnosti vybraného objektu, ktorým je v tomto prípade laboratórium katedry. Prácu môžeme rozdeliť na dve časti, teoretickú a praktickú. Teoretická časť pozostáva z vysvetlenia potrebnosti chrániť svoj majetok a štatistík súvisiacich s danou problematikou a praktická pozostáva už z vypracovaného návrhu účinného systému a jeho umiestnenia v objekte. Pri zostavení návrhu bol braný do úvahy súčasný stav zabezpečenia celého objektu, ktorým je Technická fakulta SPU v Nitre.
Key words:bezpečnosť, ochrana, návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited