Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

     
     
     
Záverečná práca     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedry
Autor:
Soňa Šaturová
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedry
Abstrakt:
Bezpečnosť je kľúčovým slovom v dnešnej spoločnosti, preto je hlavným cieľom tejto bakalárskej práce poukázať na moderné spôsoby zabezpečenia pomocou zabezpečovacej techniky, ktorá je na obchodnom trhu dostupná. Našou snahou je dosiahnuť, čo najvyšší stupeň ochrany a bezpečnosti vybraného objektu, ktorým je v tomto prípade laboratórium katedry. Prácu môžeme rozdeliť na dve časti, teoretickú a praktickú. Teoretická časť pozostáva z vysvetlenia potrebnosti chrániť svoj majetok a štatistík súvisiacich s danou problematikou a praktická pozostáva už z vypracovaného návrhu účinného systému a jeho umiestnenia v objekte. Pri zostavení návrhu bol braný do úvahy súčasný stav zabezpečenia celého objektu, ktorým je Technická fakulta SPU v Nitre.
Kľúčové slová:
bezpečnosť, ochrana, návrh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene