Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Configuration of an application server for usage with SQL database management system
Written by (author): Ing. Róbert Pucher
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konfigurovanie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá prácou v dopytovacom jazyku SQL za použitia databázového systému MySQL. Teoretická časť sa v úvode venuje problematike serverov a ich rozdeleniu. V ďalšej časti je definovaný databázový systém a databáza, kde si bližšie rozoberieme rozdelenie databáz z hľadiska spôsobu ukladania dát a väzieb medzi nimi. Na konci teoretickej časti sú popísané tri najpoužívanejšie voľne dostupné DBMS. Vo výsledkoch práce si ukážeme inštaláciu operačného systému Linux Ubuntu na server, do ktorého nainštalujeme databázový systém MySQL spolu s HTTP serverom Apache a skriptovacím jazykom PHP. V závere názorne predvádzame pripravenosť nami nakonfigurovaného servera nasadením webovej aplikácie písanej v skriptovacom jazyku PHP.
Key words:SQL, databáza, databázový systém, PHP, MySQL, server

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited