Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Konfigurovanie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL
Autor: Ing. Róbert Pucher
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Konfigurovanie aplikačného servera pre použitie so systémom na správu databáz SQL
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá prácou v dopytovacom jazyku SQL za použitia databázového systému MySQL. Teoretická časť sa v úvode venuje problematike serverov a ich rozdeleniu. V ďalšej časti je definovaný databázový systém a databáza, kde si bližšie rozoberieme rozdelenie databáz z hľadiska spôsobu ukladania dát a väzieb medzi nimi. Na konci teoretickej časti sú popísané tri najpoužívanejšie voľne dostupné DBMS. Vo výsledkoch práce si ukážeme inštaláciu operačného systému Linux Ubuntu na server, do ktorého nainštalujeme databázový systém MySQL spolu s HTTP serverom Apache a skriptovacím jazykom PHP. V závere názorne predvádzame pripravenosť nami nakonfigurovaného servera nasadením webovej aplikácie písanej v skriptovacom jazyku PHP.
Kľúčové slová:SQL, databáza, databázový systém, PHP, MySQL, server

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene