Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 

Contacts     
     
          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of SEO techniques and their use in own web site
Written by (author): Bc. Jakub Vaľuš
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza techník SEO a ich použitie vo vlastnej webovej stránke
Summary:
Práca sa zaoberá problematikou SEO - optimalizácie webstránok pre internetové vyhľadávače. SEO zahŕňa úpravy webstránky za účelom zlepšenia jej pozície v rebríčku internetového vyhľadávača tak, aby bola na čo najvyšších pozíciách. Prvá časť práce ponúka čitateľovi rozbor problematiky, základné pojmy a teoretické poznatky, ktoré sú dôležité pre osvojenie si danej témy, ciele optimalizácie, rozdelenie a popis techník, ktoré SEO ponúka. Rovnako obsahuje aj vysvetlenie princípu hodnotenia webových stránok na základe optimalizácie a popis základných štruktúr databáz, ktoré vyhľadávače využívajú a spôsob vyhľadávania v týchto databázach. Druhá časť práce obsahuje porovnanie návštevnosti konkrétnych webových stránok, na ktoré boli použité rôzne techniky optimalizácie. Všetky informácie o návštevnosti stránok pochádzajú z webovej aplikácie Google Analytics od spoločnosti Google. Všetky stránky sa zaoberali rovnakou tematikou a boli optimalizované na základe analýzy techník, ktorá je popísaná v prvej časti práce. Záver druhej časti obsahuje zhrnutie dopadu použitých techník na webovú stránku a odporúčania na zlepšenie optimalizácie prostredníctvom SEO.
Key words:
SEO, optimalizácia pre vyhľadávače, webová stránka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited