Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     
     
Záverečná práca
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Analýza techník SEO a ich použitie vo vlastnej webovej stránke
Autor:
Bc. Jakub Vaľuš
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Analýza techník SEO a ich použitie vo vlastnej webovej stránke
Abstrakt:
Práca sa zaoberá problematikou SEO - optimalizácie webstránok pre internetové vyhľadávače. SEO zahŕňa úpravy webstránky za účelom zlepšenia jej pozície v rebríčku internetového vyhľadávača tak, aby bola na čo najvyšších pozíciách. Prvá časť práce ponúka čitateľovi rozbor problematiky, základné pojmy a teoretické poznatky, ktoré sú dôležité pre osvojenie si danej témy, ciele optimalizácie, rozdelenie a popis techník, ktoré SEO ponúka. Rovnako obsahuje aj vysvetlenie princípu hodnotenia webových stránok na základe optimalizácie a popis základných štruktúr databáz, ktoré vyhľadávače využívajú a spôsob vyhľadávania v týchto databázach. Druhá časť práce obsahuje porovnanie návštevnosti konkrétnych webových stránok, na ktoré boli použité rôzne techniky optimalizácie. Všetky informácie o návštevnosti stránok pochádzajú z webovej aplikácie Google Analytics od spoločnosti Google. Všetky stránky sa zaoberali rovnakou tematikou a boli optimalizované na základe analýzy techník, ktorá je popísaná v prvej časti práce. Záver druhej časti obsahuje zhrnutie dopadu použitých techník na webovú stránku a odporúčania na zlepšenie optimalizácie prostredníctvom SEO.
Kľúčové slová:
SEO, optimalizácia pre vyhľadávače, webová stránka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene