Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate          Final thesis
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Comprehensive draft of computer network in the company
Written by (author):
Ing. Pavol Rajnič
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Komplexný návrh počítačovej siete podniku
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá komplexným návrhom počítačovej siete v spoločnosti Stomadent s.r.o. Cieľom práce je popísať súčasný stav počítačových sietí vo svete, vysvetliť čo to vlastne počítačová sieť je, popísať momentálnu situáciu v navrhovanej firme a na základe týchto informácií čo najlepšie navrhnúť počítačovú sieť, ktorá by vyhovovala požiadavkám, ktoré určuje manažment firmy. Počítačová sieť firmy bude taktiež obsahovať tlačiarne, bezpečnostný systém vo forme bezpečnostných kamier či dochádzkový systém, fungujúci prostredníctvom odtlačkov prsta. Server a počítačová sieť musia byť vždy otvorené ďalším možnostiam rozširovania, preto sú navrhnuté zariadenia, ktoré po zapojení navrhovaných komponentov nebudú plne kapacitne vyťažené. Práca následne popisuje vhodné softvérové riešenia pri voľbe operačných systémov, antivírusových programoch, či pracovných nástrojoch jednotlivých pracovných pozícií. Rozhodujúcim faktorom pri navrhovaní tejto počítačovej siete sú požiadavky navrhovanej spoločnosti, ako aj ich zosúladenie s finančnými možnosťami tejto firmy. Výstupom z tejto práce je teda najvhodnejší návrh počítačovej siete v podniku Stomadent s.r.o.
Key words:
Počítačová sieť, Hardware, Software, Návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited